2003
Εκσυγχρονισμός παραθεριστικής οικίας στην Αγ. Μαρίνα