2004
Κτήριο φιλοξενίας ενορίας Αγ. Δημητρίου Άρτας