2004
Σχολή χορού στην οδό Θεάτρου 54, Καλλιτεχνούπολη