2005
Ανακαίνιση και μετατροπή κτηρίου σε ξενώνα, Κομοτηνή