2005
Βελτίωση και ενίσχυση λαογραφικού-πολιτιστικού κέντρου