1989
Αποκατάσταση διατηρητέας πατρικής έπαυλης Τσαρούχη στο Κεφαλάρι