2012
Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζούρτσας

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζούρτσας στην Νέα Φιγαλία του Νομού Ηλείας, σημαντικό ιστορικό στοιχείο της περιοχής. Χαρακτηρίζεται τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με μεταγενέστερο νάρθηκα στη δυτική πλευρά και απομονωμένο το νότιο κλίτος σε κατάσταση ετοιμορροπίας. Οι όψεις του δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διακόσμηση με εξαίρεση την κεντρική κόγχη με τα ιδιαίτερα κεραμοπλαστικά στοιχεία. Ο υπό μελέτη ναός σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρές φθορές και οι μορφές είναι αισθητά αλλοιωμένες.

Πρώτο μέλημα της επέμβασης είναι η ανάδειξη της αυθεντικότητας της αρχιτεκτονικής του ναού, μέσω της συντήρησης αλλά και της αποκατάστασης τμημάτων, χωρίς να αγνοηθούν οι ιστορικές φάσεις του μνημείου. Η πρόταση περιλαμβάνει την καθαίρεση μικρών νεωτερικών τμημάτων του ναού, την πλήρη αποκατάσταση του νότιου κλίτους και των τοίχων, την ανακατασκευή των στεγών στην αρχική τους μορφή και η αναδιάταξη του περιβάλλοντος χώρου με την απομάκρυνση του νεκροταφείου.