2017
Αποκατάσταση παραδοσιακής οικίας στο Μεταξοχώρι Λάρισας

Η μελέτη αφορά την αποκατάσταση λιθόκτιστης κατοικίας του προηγούμενου αιώνα, με παρακείμενο χώρο εκτροφής μεταξοσκώληκα στον παραδοσιακό οικισμό Μεταξοχώρι της Λάρισας. Βασική αρχή του σχεδιασμού είναι η διατήρηση και αποκατάσταση των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, όπως της λιθοδομής, της στέγης, των κουφωμάτων και η αντικατάστασή τους όπου είναι απαραίτητο με αντίστοιχα υλικά. Σκοπός ήταν οι επεμβάσεις να αναδείξουν την αρχική κατασκευή, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες της σύγχρονης διαβίωσης.