1995
Νότια Πτέρυγα της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους