2010
Προσθήκη επαγγελματικού εργαστηρίου & κατοικίας, Μενίδι