2010
Μετατροπή κτηρίου σε κτήριο γραφείων, Μαρούσι Αττικής