2010
Πολυκέντρο κοινωνικής πολιτικής και ενημέρωσης, Αγ. Βαρβάρα