2010
Βελτίωση – επέκταση χώρων πρασίνου του δ. Περάματος