2009
Βιοκλιματική ανάπλαση οδικού δικτύου, δ. Αγ. Παρασκευής