2009
Περιοχή Αρμού και πλατείας Δημητριάδη, δ. Περάματος