2000
Αποκατάσταση όψεων καπνεργοστασίου επί της οδού Λένορμαν