2000
Διαρρύθμιση ισόγειου νέας πτερ. μαιευτηρίου “Ελ. Βενιζέλου”...