2003
Βελτίωση δρόμου Δασκαλόπετρας-Μυρσινιδίου στη Χίο