2005
Σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών & μηχανικών Η/Υ, Ε.Μ.Π.