2006
Κτήριο στέγασης υπηρεσιών Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας