2009
Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Αγ. Στέφανου του Τ.Δ. Νομιών