2005
Κατάστημα ειδών τεχνολογικού εξοπλισμού στο Μαρούσι