2005
Συνεδριακό κέντρο 499 συνέδρων στο δ. Αρτέμιδος Αττικής