2008
Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων στο Άστρος Κυνουρίας