2010
Συγκρότημα γραφείων και κατοικιών “ΟΤΕ Estate”