2010
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ωνασείου Πολιτιστικού Κέντρου