2010
Συγκρότημα παραγωγής φαρμακευτικής εταιρίας “Pharmathen”