2009
Σχολή Ναυπηγών Μηχ., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου