2003
Παραδοσιακή κατοικία στον Πραστό Κυνουρίας

Στον παραδοσιακό οικισμό του Πραστού στην Βόρεια Κυνουρία  και σε υψόμετρο 800μ, κληθήκαμε να αποκαταστήσουμε ένα τριώροφο κτίριο κατοικίας γενικών διαστάσεων 6,00×14,00μ τοποθετημένο σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική κάθετα στις υψομετρικές καμπύλες. Ο στόχος της μελέτης κινήθηκε σε δύο άξονες:

Πρώτον να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακές τεχνικές και υλικά για την  αποκατάσταση του κτιρίου και δεύτερον να δημιουργηθούν εσωτερικά οι κατάλληλοι χώροι, που θα εξυπηρετούν έναν σύγχρονο τρόπο ζωής.

Μερικά από τα στοιχεία που επιλέχτηκαν για την επίτευξη του πρώτου στόχου ήταν η επαναχρησιμοποίηση τοπικής πέτρας για την κάλυψη της στέγης, που συλλέχτηκε από ερείπια άλλων κτιρίων του οικισμού, η χρήση καστανιάς από το παρακείμενο καστανόδασος του όμορου οικισμού της Καστάνιτσας και η επιστράτευση τοπικών σιδεράδων για την κατασκευή καρφιών, πόμολων και μεντεσέδων σε καμίνια.

Εσωτερικά, τα τρία επίπεδα της κατοικίας ενοποιούνται με την δημιουργία ενός κεντρικού κενού χώρου εντός του οποίου κινείται η κεντρική κλίμακα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκε εντοιχισμένος γωνιόλιθος με χαραγμένο το έτος 1609, από όπου μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια την χρονολόγηση  του κτίσματος.