2005
Ανάπλαση οικισμού Αμπέλια, Κοκκινόβρυσης δ. Θέρμου