2005
Ανάπλαση οικισμού Αμπέλια, Κοκκινόβρυσης Δ. Θέρμου